Customers
BASE
mediaz
MFC office
Bom office
shimada office
Nishio
thiet ke van phong cty schenker
cty tu van luat hoang minh
Charlieone Club
nhamay
Tags
Visitors

Số người truy cập: 441
Số số người Online: 1

Detail

Desigh furniture office Invida company

[back]


Invida Project - Office Design Design and Construction Unit:
  Area: 650 m2
 
Location: 8th Floor, Maritime Bank Tower
 Scope: Design & Execution
 Project description: Design office in Ho Chi Minh City for a famous pharmaceutical brand throughout Asia, designers not only ensure the ability, organize the interior space but also smartly Distinct lines as well as brand colors to create a dynamic, innovative and innovative office. The color contrast was used wisely to not be "shocked" when appearing almost throughout the office.
 
Văn phòng invida được các kiến trúc sư thiết kế văn phòng nghiên cứu và phát triển dựa trên yêu cầu và logo chủ đạo của cty, các kiến trúc sư thiết kế văn phòng đã tạo ra một không gian hài hòa, ấn tượng, mang đến cho khách hàng và người dùng những ấ tượng nhất định và có tính thiết kế văn phòng rất cao

Related products